TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2014 tarihinde 504 üyemizin katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Genel kurulda divan başkanlığına Prof.Dr. Fikret Kölemen, divan sekreterliklerine Dr. Recep Dursun, Dr. Mehmet Melikoğlu ve Dr. Umut Dalgıç seçildiler. Çalışma raporu Prof.Dr. Ertan Yılmaz, Mali rapor Prof.Dr. Osman Köse ve Denetleme Kurulu raporu Prof.Dr. Sedef Şahin tarafından okundu. Raporlar üzerine konuşmalar yapıldı. Raporların ibrasından sonra gündemde yer alan yönergeler ve yönerge değişiklikleri onaylandı. Yeni yönetim kurulu ve denetleme kuruluna aday olanlar kendilerini tanıttılar. Üyeleri oy verme işlemi tamamlanmasından sonar oy sayımına geçildi. Yapılan sayım sonunda yönetim kurulu ve denetleme kurullarının asil ve yedek listesi aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu asil

Dr. Ertan Yılmaz

Dr. Osman Köse

Dr. Sedef Şahin

Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu

Dr. Nilgün Şentürk

Dr. Emel Bülbül Başkan

Dr. Akın Aktaş

Yönetim Kurulu yedek

Dr. Zafer Kurumlu

Dr. Zekayi Kutlubay

Dr. Can Ergin

Dr. Hakan Erbil

Dr. Arzu Karataş Toğral

Dr. Murat Borlu

Dr. Aylin Türel Ermertcan

Denetleme Kurulu asil

Dr. Can Baykal

Dr. Gül Erkin Özaygen

Dr. Rasime Erkan

Denetleme Kurulu yedek

Dr. Hüseyin Endoğru

Dr. Pelin Kartal Durmazlar

Dr. Öner Nasuhi Selvi


Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

Değerli Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulu 23 Ekim 2014 tarihinde toplanarak yeni yönetim kurulunu belirlemiştir. Yeni seçilen yönetim kurulu 24 Ekim 2014 tarihinde toplanarak görev dağılımını yapmıştır. Görev dağılımı aşağıda sunulmuştur. Yönetim kurulunun farklı alanlardaki görev paylaşımı daha sonra yapılacak yk toplantısında yapılacak ve sizlere duyurulacaktır.
Meslek alanımızı hep birlikte daha iyi yerlere getirmek dileğiyle

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Yeni Yönetim Kurulu

Ertan Yılmaz (Başkan)

Osman köse (2. Başkan)

Emel Erdal Çalıkoğlu (Sekreter)

Akın aktaş (Sayman)

Sedef Şahin (Üye)

Nilgün Şentürk (Üye)

Emel Bülbül Başkan (Üye)
 

 


DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI MUAYENEHANELERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLERİ SINIRLAYAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri sınırlayan bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. O değişiklikle “lazer uygulamaları dahil bir çok uygulama” Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanları muayenehanesinde yapılamayacak işlemler kapsamına alınmıştı. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık alanının işlemlerini açıklayan bir dosya ile avukatımız Türk Dermatoloji Derneği adına yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Bu dava nihayet sonuçlandı ve yönetmeliğin iptal kararı geldi. Bu güzel haberi sizlere duyurmaktan mutluyuz. Bazı il sağlık müdürlüklerinin lazer işlemlerinin muayenehanelerde ya da estetik birimi olmayan merkezlerde yapılamayacağına ilişkin tavırları ve denetimleri olduğuna ilişkin duyumlar alınmaktadır. Bu konuda Dernek olarak sürekli müdahil olunmuş ve meslektaşlarımıza hukuksal destek verilmiştir. Danıştayın bu kararı bizlere dayatılan bu tür sınırlamaların hukuka aykırılığını bir kez daha açıkça ortaya koymuş oluyor. Danıştay kararı ile bu kararın öne çıkan hükümlerini vurgulayan ve avukatımız tarafından hazırlanmış bilgi notu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 

  Eki:Karar Bilgi Notu

  Eki:Danıştay Kararı


5. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı Duyurusu

Sayın Meslektaşlarımız,

5. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın Kuramsal Sınavı 02-Kasım-2014 tarihinde saat 11.00'de
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi, Bilgisayar Laboratuarı, İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar Laboratuarı, Ankara'da yapılacaktır. Uygulama Sınavı'na girme hakkını kazananlar için Uygulama Sınavı 08-Kasım-2014 tarihinde saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Uygulama Laboratuarı, Ankara'da yapılacaktır.  Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.
 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına  Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Rebiay Kıran Prof. Dr. Göksun Karaman
Sınav Komisyonu Başkanı Yeterlik Kurulu Başkanı