DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI MUAYENEHANELERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLERİ SINIRLAYAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri sınırlayan bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. O değişiklikle “lazer uygulamaları dahil bir çok uygulama” Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanları muayenehanesinde yapılamayacak işlemler kapsamına alınmıştı. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık alanının işlemlerini açıklayan bir dosya ile avukatımız Türk Dermatoloji Derneği adına yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Bu dava nihayet sonuçlandı ve yönetmeliğin iptal kararı geldi. Bu güzel haberi sizlere duyurmaktan mutluyuz. Bazı il sağlık müdürlüklerinin lazer işlemlerinin muayenehanelerde ya da estetik birimi olmayan merkezlerde yapılamayacağına ilişkin tavırları ve denetimleri olduğuna ilişkin duyumlar alınmaktadır. Bu konuda Dernek olarak sürekli müdahil olunmuş ve meslektaşlarımıza hukuksal destek verilmiştir. Danıştayın bu kararı bizlere dayatılan bu tür sınırlamaların hukuka aykırılığını bir kez daha açıkça ortaya koymuş oluyor. Danıştay kararı ile bu kararın öne çıkan hükümlerini vurgulayan ve avukatımız tarafından hazırlanmış bilgi notu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 

  Eki:Karar Bilgi Notu

  Eki:Danıştay Kararı


5. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı Duyurusu

Sayın Meslektaşlarımız,

5. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın Kuramsal Sınavı 02-Kasım-2014 tarihinde saat 11.00'de
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi, Bilgisayar Laboratuarı, İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar Laboratuarı, Ankara'da yapılacaktır. Uygulama Sınavı'na girme hakkını kazananlar için Uygulama Sınavı 08-Kasım-2014 tarihinde saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Uygulama Laboratuarı, Ankara'da yapılacaktır.  Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.
 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına  Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Rebiay Kıran Prof. Dr. Göksun Karaman
Sınav Komisyonu Başkanı Yeterlik Kurulu Başkanı


TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK GENEL KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Genel Kurulu, 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi içinde, 23 Ekim 2014 tarihinde saat 17:30’da Antalya, Rixos Sungate Oteli, Atria salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Dermatoloji uzmanlığını almış ve Türk Dermatoloji Derneği üyesi tüm meslektaşlarımızın katılımı beklenmektedir

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

Gündem

1- Açılış
2- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunun sunulması
3- Yeterlik Yürütme Kurulunun 5 asil ve 5 yedek üyelerinin seçimi
4- Akreditasyon Kurulunun 4 asil ve 4 yedek üyelerinin seçimi
5- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kuruluna öneriler
6- Kapanış

 


TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ASİSTAN KOLU TOPLANTISI

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu kararıyla; Uzmanlık Öğrencileri (Asistan) Kolu Toplantısı, 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi içinde, 23 Ekim 2014 tarihinde saat 17.30’ da Antalya, Beldibi, Sungate Rixos Otel, Maia 1 salonunda yapılacaktır.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış
2. Dernek Başkanının konuşması
3. Uzmanlık Öğrencileri kolu temsilcisinin konuşması
4. Uzmanlık Öğrencileri kolu yeni temsilcisi seçimi
5. Dilek ve öneriler
6. Kapanış