Türk Dermatoloji Dergisi’nin 2015 yılı ilk sayısı yayınlandı!

Türk Dermatoloji Dergisi’nin 2015 yılı ilk sayısı yayınlandı!

Yeni Editörler Kurulu’nun hazırladığı bu sayıda özgün araştırma ve olgu sunumu makalelerinin yanı sıra alanlarında deneyimli üç değerli yazarın öncülüğünde hazırlanan derleme makaleler de bulacaksınız.
Bu sayıyla birlikte tekrar gündeme gelen “Sürekli Eğitim” bölümünün içeriğini, Can Baykal öncülüğünde hazırlanmış olan “Malign melanom: risk faktörleri ve temel klinik özellikler” başlıklı makale oluşturmaktadır. “Derleme” bölümünde Osman Köse “Dermatolojide kök hücreler” başlıklı yazısı ile “Uzman Görüşü” bölümünde ise Mehmet Salih Gürel “Dermatoloji pratiğinde reflektans konfokal mikroskop kullanımı” başlıklı yazısı ile bilgi ve deneyimlerini Türk Dermatoloji Dergisi okurlarıyla paylaşmışlardır. Yeni yayın döneminde eklenmiş olan ve Adem Köşlü tarafından hazırlanmış olan “Dermatoloji Tarihi” başlıklı bölümde “Sanal Türk Dermatoloji Müzesi Arşivi” nin gelişim süreci anlatılmıştır.
Aşağıda Mart 2015 sayısının kapağının görüldüğü Türk Dermatoloji Dergisi’ne http://www.turkdermatolojidergisi.com/ adresinden de ulaşılabilmekte ve tam metin olarak makale indirilebilmektedir.
 


26. Ulusal Dermatoloji Kongresi Hazırlıkları Başladı

Değerli Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından düzenlenecek olan 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ (XXVI. UDK) 19-23 Ekim 2016 (Çarşamba-Pazar) tarihleri arasında Antalya’da Sungate Otel’de yapılacaktır. Kongre ihale süreci Aralık 2014’te başlatılmasına karşın kongremizin geniş katılımcı yükünü taşıyacak başka bir otel seçeneği bulunamamıştır. Sağlık Bakanlığının 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında Antalya’da kongre yapılmasına kısıtlama getirmesi otel seçenekleri açısından tüm kongre yapacak tüm kurumları sıkıntıya sokmuştur.
Kongre ihale sürecince özellikle konaklama paket fiyatı üzerinde titizlikle durulmuştur. 2014 Kongresinde 850 Euro olan 4 gece paket konaklama fiyatı 180 Euro düşürülerek KDV dahil 670 Euro olarak belirlenmiştir. Kongre organizasyonunu yapmak üzere Global firması ile sözleşme imzalanmıştır.
Kongremizde bildiri ile katılan asistan ve uzmanlara ayrılan “kayıt ve kongre otelinde konaklama desteği” de 50 kişiden 100 kişiye çıkarılmıştır. Son 2 yılda Türk Dermatoloji Dergisi’nde sorumlu yazar olarak araştırma makalesi yayınlanmış meslektaşlarımız ve Türk Dermatoloji Yeterlik belgesi almış meslektaşlarımıza kayıt ve konaklama desteği sağlanacaktır. Ayrıca, 65 yaşını geçmiş emekli ablalarımız ve ağabeylerimizi onur konuğumuz olarak aramızda görmekten mutlu olacağız.

2016 Ekim’inde camiamızın yegâne kongresinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde sizlerle bir arada olmaktan mutlu olacağız.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 


Lazer Uygulamaları Konusunda Sağlık Bakanlığı ile Görüşme Yapıldı

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı’nın “IPL cihazlarının hekim nezareti olmaksızın güzellik salonlarında güzellik uzmanları tarafından kullanılmasına izin veren” Aralık 2012 tarihli genelgesinin, Danıştay 8. Dairesi tarafından iptaline karar verildiğini gerekçeleri ile birlikte sizlere daha önce duyurmuştuk. Karar uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikte hızla gerekli değişiklikleri yapması ve İçişleri Bakanlığı’nın da güzellik salonlarında IPL uygulamasına son verilmesi konusunda gerekli adımların atılması taleplerimiz olmuştu. Bu talepleri somutlaştırmak amacıyla 2014 Ağustos’undan beri Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ile birlikte komisyon kurularak çalışmalara başlanmıştır. Uzun süren çalışmalar ve görüşmeler sonunda avukatımızın da katkı vermesiyle “Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Dernek yönetim kurulu 2. Başkanı, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yönetim kurulu 2. Başkanı ve avukatımız Ziynet ÖZÇELİK’ten oluşan ekip 23 Mart 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile müsteşar yardımcısı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN ile görüşme yapmıştır. Görüşmede “hekim olamayanların tıbbi cihaz olan lazer kullanımlarının ciddi bir halk sağlığı sorununa neden olduğu” ifade edilmiş ve bu uygulamaların kurallarını belirlemek amacıyla iki dernek tarafından ortak hazırlanmış olan “Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu” müsteşara sunulmuştur.

Müsteşar yardımcısı Prof. ŞENCAN; tüm İl sağlık müdürlüklerine bu konuyla ilgili yeni bir genelge yollayabileceğini ve bu işlerin daha dikkatli yapılması gerektiği, bunun büyük bir kısım işletmeyi durduracağını ifade etmiştir. Hekim denetimi/gözetimi olmadan yapılan ve komplikasyon oluşan olgularla zenginleştirilmiş bir dosyayı hazırlayıp bakanlığa yollamamızın yararlı olacağını belirtmiştir. Bu durumu kamuoyuna duyurmada tarafımızdan bir "Kamu spotu" hazırlanmasını ve hazırlanacak spotun yayınlanmasını sağlayabileceklerini söylemiştir.

Bu konuda önümüzde zorlu ve uzun bir yol var. Bu süreci hep birlikte el ele ve omuz omuza vererek aşacağız ve alanımıza yapılan bu sistemli saldırıyı bertaraf edeceğiz.

Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki:Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu
 


Muayenehanede Lazer Kullanımı Konusu

Değerli Meslektaşımız,

Sizlerden “İl Sağlık Müdürlüklerinin muayenehanelerde lazer epilasyon yapılamayacağına” ilişkin bazı açıklamalar olduğu yakınmaları gelmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda İl Sağlık Müdürlüklerine bir görüş iletildiği ve görüşte özetle, “muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesinin Danıştay 10. Dairesinin E.2010/15005, K.2012/4557 sayılı kararı ile iptal edilmesi ile muayenehanede yapılacak tıbbi işlemler listesi yeniden düzenleninceye kadar muayenehanelerin güzellik merkezinden dönüşen muayenehane olması halinde Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamımdaki işlemleri muayenehanelerinde yapabilecekleri aksi halde yapmalarına imkan bulunmadığı” ifadesi kullanıldığı öğrenilmiştir.
Bu karmaşayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Dernek avukatımızdan konuyla ilgili hukuki görüş istenmiştir. Sizlerin çokça karşılaştığı bir sorun olması nedeniyle ve kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla, avukatımızın hazırladığı yazıyla Dernek adına Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili bir başvuru yapılmıştır. Yine de sorun yaşamanız halinde kullanabileceğiniz bir yazı örneğini (dilekçe) de ekte sizlere sunuyoruz.
Bu yazılara ihtiyaç duymamanız dileğiyle

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki:Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler hk