Türk Dermatoloji Derneği illerde temsilciler görevlendiriyor!

Değerli Meslektaşımız,

Deri ve zührevi hastalıklar uzmanı sayımız son yıllarda sayıca oldukça artmış ve ülkenin hemen her yerinde görev yapmaya başlamışlardır. Ülkemizin her yerinde meslektaşlarımız idari ve hukuksal sorunlar yaşamakta veya uzmanlık alanımıza müdahaleler olmaktadır. Türk Dermatoloji Derneği’nin üye sayısı 1600’e yaklaşmıştır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Sizlerden bilgi gelmemesi halinde, yönetim kurulu üyelerinin bulunduğunuz şehirlerdeki uzmanlık alanımıza yapılan saldırıları ve yaşamakta olduğunuz sorunlarınızı öğrenmesi ve müdahil olması ne yazık ki pek mümkün olmamaktadır.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu; 4 Temmuz 2014 tarihli toplantısında “üyelerimizin gönüllü başvuruları ile illerimizde Türk Dermatoloji Derneği Temsilcileri görevlendirmeye” karar vermiştir. Gönüllü il temsilcilerimiz bulundukları bölgede alanımızla ilgili yaşanan olumsuzlukları TDDYK’ya bildirme, TDDYK’nın onayı/bilgisi dahilinde görüşmeler yapma ve konuya müdahil olma görevleri olacaktır. Sizlerle birlikte yapacağımız bu çalışma ile ülkemizin her alanında meslektaşlarımıza sahip çıkma ve meslek alanımızı koruma konusunda farklı bir çalışma tarzı getiriyoruz. Bu çalışma yöntemini öneren meslektaşlarımıza yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

Bulunduğunuz ilin “Türk Dermatoloji Derneği Temsilcisi” olmak isteğinizi sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine e-posta yoluyla 8 Ağustos 2014 tarihine kadar iletebilirsiniz. Yönetim Kurulumuz gelen istekleri değerlendirecek ve temsilcilerimizin adlarını sizlerle paylaşacaktır.
Meslek alanımızı birlikte savunuyor ve sorunlarımızı birlikte çözüyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Deneği Yönetim Kurulu
 


26. Ulusal Dermatoloji Kongresinin ev sahibi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı oldu

Değerli Meslektaşımız,

2016 yılında yapılacak 26. Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenlemek için başvuran Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nın “Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi” koşullarını sağladığı belirlenmiştir. Kongre düzenlemeye aday başka kurum olmaması nedeniyle, Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurul oylamasına gerek kalmadan “26. Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenlemeye hak kazanmıştır”.

2016 Ekim’inde camiamızın yegane kongresinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde sizlerle bir arada olmaktan mutlu olacağız.
Çok güzel bir kongre hazırlayacağından emin olduğumuz Kocaeli ekibini kutluyor ve başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu Kuruldu

Sayın Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu; 4 Temmuz 2014 tarih ve 1 sayılı kararıyla, Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında bilgi ve deneyimleri bir araya getirmek ve üyeler arasındaki bilimsel iletişimi güçlendirmek amacıyla “Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu” kurulmasına karar vermiştir. Kurulan çalışma grubunun yapılanma ve faaliyetleri “Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grupları Yönergesi” (www.turkdermatoloji.org.tr) çerçevesinde olacaktır.

Çalışma grubunda görev almanın önkoşulu Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmaktır. Çalışma grubunda yer almak isteyen üyelerimizin sekreterya@turkdermatoloji.org.tr  adresine e-posta ile 5 Ağustos 2014 tarihine kadar başvurmaları yeterlidir.
Katılımınızı dileriz, saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


IPL hk. Açılan Davalara İlişkin Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız,

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ile birlikte Türk Dermatoloji Derneği tarafından açılan davada “Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında yayımladığı güzellik uzmanlarının IPL yapabileceğine ilişin genelge” hakkında Danıştay 15. Daire iptal kararı vermiş ve bu konuyu sizlerle paylaşmıştık.

Bu karar sonrasında Sağlık Bakanlığı ekteki genelgeyi yayımlamıştır. Genelgede güzellik uzmanlarının IPL cihazı ile uygulama yapamayacağı ve eğitim alamayacağı belirtilmiştir. Bu genelgeyi ve yargı kararını ekleyerek İç İşleri Bakanlığı'na İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması istemiyle başvuru yapılmıştır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na da kursların durdurulması ve sertifikaların iptal edilmesi istemiyle başvurular yapılmıştır.

Alanımızın korunması amacıyla verdiğimiz hukuksal mücadele ilgili gelişmeleri ve güzel haberleri vermekten mutluyuz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki:Estetik Amaçlı IPL Cihazları Hakkında

  Eki:İç İşleri Bakanlığı

  Eki:Milli Eğitim Bakanlığı